รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 5 กรกฎาคม 2567 - โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 171 คน ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพตาและค้นหานักเรียนที่มีปัญหาสายตา เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

  • ตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนแพทย์จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก

  • โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
  • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
  • ผู้ปกครองนักเรียน

ผลการจัดกิจกรรม

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 171 คน ได้รับการตรวจวัดสายตา
  • พบนักเรียนที่มีปัญหาสายตาและให้คำปรึกษาถึงผู้ปกครอง ผ่านไปยังคุณครูประจำชั้น 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก รู้สึกขอบคุณโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจวัดสายตาแก่นักเรียน กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมาก ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพตาที่ดี สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม