รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ2เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล