รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ของแสดงความยินดีกับคุณครู ณัฐวรรณ เพ็ชรนิล ครูประจำสายชั้นประภมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2566 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

B38CD89D C608 4759 B029 2AA732C033EF