รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 

1

2

3

4

5

6

7

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. รางวัลครู
  3. รางวัลนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ที่กวาดรางวัล NARA 2 AWARDS” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะมีใครได้รางวัลอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลย

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัล NARA2 AWARDS ประจำปี 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ประจำปีการศึกษา 2666 

ขอแสดงความยินดีกับครู ปริชญา มาสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรษธิวาสเขต2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

ของแสดงความยินดีกับคุณครู ณัฐวรรณ เพ็ชรนิล ครูประจำสายชั้นประภมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2566 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ2เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

นักเรียนคนเก่งสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดPre-Onet

แสดงควมยินดีกับ ด.ญ. อติมา  หงษ์น้อย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในการการแข่งขัน เรียงความ ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ

วีดิทัศน์แนะนำ

เช็คผลการเรียน
รายงานสารสนเทศ
  1. คณะผู้บริหาร
  2. หัวหน้าสายชั้น

นายชยพล  เพชรแก้ว

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โทร : 086-098-6004

 chayapol.nara@gmail.com

นางสาวมาฤดี บุญทองใหม่

รองผู้อำนวยการ

โทร : 091-440-9564

marudee.bsk@gmail.com

นางสาวสิริกัลยา  โพธิ์พันธ์

รองผู้อำนวยการ

โทร : 082-702-1028

sirikanyaboy@gmail.com

นายมะนาเซ  หะยีดาโอ๊ะ

รองผู้อำนวยการ

โทร : 096-849-6500

manasay.h@gmail.com

นางสาวมูลียานี  เจ๊ะดือเลาะ

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางซูไบด๊ะ  สะมะอุง

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายฟาอิส  บือเฮง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอัญชลี  อุดมศิลป์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวดาริน  ชิณนะพงศ์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางลักษมี  สาและ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สายตรงผู้บริหาร

กระดานบอร์ดออนไลน์ถาม-ตอบ

คู่มือการปฏิบัติร้องเรียน

แนวปฏิบัติ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

เอกสารดาวน์โหลด

  1. เอกสารเผยแพร่
  2. e-service บริการประชาชน

ดูเพิ่มเติม

จดหมายข่าว เลียบรั้วม่วง-ขาว

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนเรา

สถิติเว็บไซต์

00004093
Today: 27
This Week: 265
This Month: 541

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 270 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์

073-611127

ฝ่ายบริหาร

นายชยพล เพชรแก้ว : ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-098-6004
นางสาวมาฤดี บุญทองใหม่ : รองผู้อำนวยการ  091-440-9564
นางสาวสิริกัลยา โพธิ์พันธ์รองผู้อำนวยการ  082-702-1028
นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะรองผู้อำนวยการ  096-849-6500

 

อีเมล์ส่วนกลาง

info@bskschool.ac.th

 

กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มงานวิชาการ  073-611127
กุ่มงานบริหารทั่วไป  073-611127
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  073-611127
กลุ่มงานบิรหารงานบุคคล   073-611127
กลุ่มงานบิรหารกิจการนักเรียน  073-611127

 

อีเมล์ส่วนกลาง

info@bskschool.ac.th

 

แจ้งเรื่องเข้าระบบ?

แจ้งเรื่องติดต่อ! ที่นี่

การส่งข้อมูลถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา