รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1