รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ข้อมูลอาคารเรียน/สถานที่

อาคารเรียน 004 ปีที่สร้าง 2502

อาคารเรียน 004 ปีที่สร้าง 2508

อาคารเรียนอื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 ปีที่สร้าง 2519

อาคารเรียน สปช.2/28 ปีที่สร้าง 2533

อาคารเรียน สปช.2/28 ปีที่สร้าง 2538

อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 ปีที่สร้าง 2556

อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง ปีที่สร้าง 2553

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/หอประชุม สปช.206/26 2529 ปีที่สร้าง 2529

บ้านพักครู ปีที่สร้าง 2525

บ้านพักครู สปช.301/26 ปีที่สร้าง 2526

ส้วม สปช.601/26 ปีที่สร้าง 2539

ส้วม สปช.601/26 ปีที่สร้าง 2542

ส้วม สปช.601/26 ปีทีสร้าง 2546

ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ ปีทีสร้าง 2538

รั้วคอนกรีต