รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ประจำปีการศึกษา 2666 

377938029 743756114221106 6379386562652952289 n

378342315 743756044221113 8591566578307549764 n

378315949 743756070887777 5585624227815240234 n

378287388 743756097554441 70800138573915018 n

378573991 743756120887772 4517572883501716722 n

378027426 743756084221109 4713253645470221540 n

377883476 743756054221112 1048273211487224059 n